PostHeaderIconЈавне набавке 2020.

ЈНМВ 1/2020 - Електрична енергија

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ЈНМВ 2/2020 - Намирнице за припремање хране

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Share